Skip to content Skip to footer

Privacyverklaring

Familiepark Mondo Verde respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om je op alle momenten goed te kunnen helpen hebben we hiervoor in sommige gevallen informatie van je nodig. In deze privacyverklaring geven wij informatie over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken. Mondo Verde zal discreet en zorgvuldig omgaan  met de persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens zal voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Mondo Verde verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt door middel van het contactformulier of wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens welke Mondo Verde zal verwerken:

Wat is het doel van de verwerking?
Mondo Verde verwerkt alleen gegevens op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Mondo Verde verwerkt de gegevens met het doel:

Mondo Verde bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om bovenstaande doelen te verwerkelijken. Daarnaast worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Mondo Verde zal de gegevens dan ook niet gebruiken voor een ander doel zoals bovenstaand weergegeven.

Op welke grond verwerken wij persoonsgegevens?
Toestemming:
Op basis van de gegeven toestemming verwerken wij de persoonsgegevens.

Gerechtvaardigd belang:
Mondo Verde verwerkt persoonsgegevens als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Hierbij kunt u denken aan het informeren van bestaande klanten te over soortgelijke producten/diensten. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze producten en diensten tot uitvoering te brengen. 

Op grond van een overeenkomst of in de aanloop daarvan:
Op het moment dat je een overeenkomst sluit met Mondo Verde, verwerken wij de persoonsgegevens voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mondo Verde gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hiermee is uw apparaat te herkennen tijdens een bezoek en vervolgbezoek.  

Analytische cookies

Cookienaam: _ga / _gat / _gid / _gat_UA-16211014-1 

Doel: met deze cookies van Google Analytics meten we hoe de website wordt gebruikt en waar vandaan bezoekers op de website zijn gekomen. Deze informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie voor andere doeleinden te gebruiken, zoals andere Google diensten. De informatie is wel toegankelijk voor Google en zal door hen aan derden worden verstrekt, indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.

Opslagperiode: _ga: 26 maanden / _gat en _gid: 1 dag / _gat_UA-16211014-1: 10 minuten

Beveiliging van persoonsgegevens
Mondo Verde zorgt ervoor dat de persoonsgegevens goed beschermd worden. Mondo Verde neemt passende technische maatregelen om misbruik te voorkomen. 

Inzage, wijziging of vernietiging van de persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Mondo Verde zal het verzoek tot inzage, wijziging of vernietiging inwilligen onder voorbehoud van de naleving van onze wettelijke verplichtingen. Daarnaast heb je het recht om de verleende toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Gelieve een e-mail te sturen met het desbetreffende verzoek naar: info@familieparkmondoverde.nl.

Mondo Verde draagt zorg voor een discrete verwerking van de persoonsgegevens zodat je ongestoord kan genieten van het bezoek in ons park of op onze website.

Bewonder...

Volg Mondo Verde: