Afrikaans


Afrikaans

Afrika in Mondo Verde

De keuze van de diersoorten is weloverwogen: bezoekers zien soorten die het moeilijk hebben in de natuur als gevolg van menselijk handelen.

De witte leeuwen bijvoorbeeld zijn niet alleen door hun opvallende uiterlijk in het nadeel bij de jacht, ook zijn ze in het verleden erg aantrekkelijk gebleken voor jagers vanwege hun vacht. De laatste in het wild levende exemplaren zijn vermoedelijk in 1970 gevangen. Sindsdien is er met witte leeuwen gecontroleerd gefokt in zoos om deze prachtige dieren voor volgende generaties te behouden. Wereldwijd zetten parken en natuurreservaten zich in om deze soort in stand te houden.

De witte leeuw is geen albino vorm van de bekende Afrikaanse Leeuw. Een albino zou rode ogen hebben. Deze dieren missen een gen waardoor de witachtige kleur ontstaat. De leeuw is het grootste deel van de dag niet actief. Soms ligt hij tot twintig uur per dag te rusten in de schaduw, en is hij enkel actief om te jagen. De leeuw voedt zich voornamelijk met prooidieren tussen de 50 en 300 kg, maar als deze niet in de buurt zijn gaat hij af op kleinere en grotere dieren, tussen de vijftien en duizend kilo. Een leeuw wordt in het wild ongeveer 10 tot 14 jaar oud, in gevangenschap kan een leeuw zelfs ouder dan 20 jaar worden. Onze eigen witte leeuwen Kenia en Kato zijn geboren in 2009.

Ook het tonen van ringstaartmaki's draagt bij aan het bewustwordingsproces dat Mondo Verde hoopt te bewerkstelligen bij bezoekers, omdat dit dier helaas als een van vele diersoorten met uitsterven wordt bedreigd. Mondo Verde steunt internationale initiatieven om bedreigde diersoorten te helpen in hun voortbestaan en de instandhouding van soorten in de hand te werken.

Daarom participeert Mondo Verde inhet EEP: European Endangered species Programme. EEP's zijn fokprogramma's voor bedreigde diersoorten met als doel dat dierentuinen hun dieren niet meer uit het wild hoeven te halen, zeker niet als het bedreigde diersoorten zijn. Het overgrote deel van de zoogdieren is thans in de dierentuin geboren. Naast het kunnen laten zien van dieren in een dierentuin, is één van de uitgangspunten van de EEP's ook het terugplaatsen van bedreigde diersoorten in de natuur.

 

Galerij Afrikaans