Coronamaatregelen - 14 mei


Vanaf 15 mei gaan wij eindelijk weer open!
Omwille van de veiligheidsmaatregelen zullen er een aantal dingen aangepast worden. Zo zullen er enkele attracties gesloten blijven en is fysiek contact met de dieren niet toegestaan.
Wel kunt u gebruik maken van onze wc’s.

Wij hebbentoestemming gekregen om onze horecagelegenheden in het park weer te openen vanaf 19-5-2020. Het concept van de horeca verandert iets, namelijk een afhaalhoreca. Dit betekent dat er binnen niks genuttigd mag worden, maar wel buiten in het park.

 Wij vragen onze bezoekers om: 

 • Een 1,5 meter afstand in de rij met elkaar te houden.

 • Na het afhalen van de consumptie, er gelijk doorgelopen wordt.

 • Na het consumeren van het eten en drinken, het afval gelijk in de afvalcontainers te gooien.

Onze aangepaste tarieven zullen vanaf 19-5-2020 vervallen, waardoor de normale tarieven weer van start gaan. Deze tarieven vindt je terug op de website : https://www.wereldtuinenmondoverde.nl/nl/entreeprijzen/

Wel gelden er een aantal regels in het park:

 • Volg instructies van personeel op
 • Houd 1,5 meter afstand 
 • Ontsmet handen regelmatig
 • Sommige paden zijn eenrichtingsverkeer, let hiervoor op de borden
 • Een aantal attracties blijven gesloten waarbij 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden
 • Maki eiland blijft gesloten.

Mondo Verde heeft ook mondkapjes aan de kassa te koop. Wij adviseren iedereen om het park met een mondkapje te bezoeken om uw veiligheid nog beter te garanderen.

Wij hopen dat iedereen zich aan de regels houdt!

Mochten onze bezoekers zich niet aan deze regels houden, dan kan er gehandhaafd worden.
B
ezoekers hebben dan geen recht op teruggave van entreegelden.

Wij kijken al uit naar jullie bezoek!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durch die Einführung von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, hoffen wir Ihre Sicherheit aber auch die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu garantieren. Erstens werden einige Attraktionen geschlossen bleiben (z.B. die Autoskooter). Außerdem ist der physische Kontakt mit den Tieren verboten, so die Affeninsel bleibt geschlossen. Sie dürfen jedoch unsere sanitären Einrichtungen benutzen.

Wir bekamen die Erlaubnis, unsere Restaurants im Park wieder zu öffnen ab 19-5-2020. Das Konzept des Restaurants ändert etwas, nämlich eine Restauration zum Mitnehmen. Das bedeutet, dass drinnen nichts konsumiert werden kann, aber draußen im Park.

 

Wir fragen unsere Besucher:

- Halten Sie einen Abstand von 1,5 Metern in einer Reihe miteinander.

- Nachdem Sie den Konsum aufgenommen haben, gehen sie direkt durch.

- Nach dem Konsum der Speisen und Getränke, werfen Sie den Müll sofort in die Mülltonnen.

 

Unsere angepassten Sätze laufen am 19-5-2020 aus, so dass die normalen Sätze wiederbeginnen. Diese Sätze können über den folgenden Link abgerufen werden: https://www.wereldtuinenmondoverde.nl/de/tickets/

Im Park gibt es zusätzliche Regeln, bitte beachten Sie diese:

 • Folgen Sie den Anweisungen des Personals auf
 • Halten Sie einen Abstand von 1,5 Metern ein.
 • Desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig
 • Einige Wege sind Einbahnstraßen, also achten Sie auf die Zeichen.
 • Die Affeninsel bleibt geschlossen
 • Eine Anzahl von Attraktionen bleibt geschlossen, wobei wir die 1,5 Meter nicht garantieren können.

Haben Sie keinen Mundschutz zu Hause, aber Sie würden gerne kommen? In Mondo Verde werden an der Kasse Mundkappen zum Verkauf angeboten. Wir raten allen, den Park mit einem Mundschutz zu besuchen, damit Ihre eigene Sicherheit noch besser gewährleistet ist.

Wenn Besuchers sich nicht an die Regeln halten, dann werden wir im Park erhalten. Dieses Besuchers haben dann keinen Anspruch auf eine Rückerstattung der Eintrittsgelder.

Team Mondo Verde