Coronamaatregelen - 14 10


Omwille van de veiligheidsmaatregelen zullen er een aantal dingen aangepast worden. Zo zullen er enkele attracties gesloten blijven en is fysiek contact met de dieren niet toegestaan.
Onze horeca's zijn geopend als afhaallocatie. Het is helaas niet mogelijk om uw bestelling binnen te nuttigen. 
Wel kunt u gebruik maken van onze wc’s.
Ook delen wij mondkapjes uit welke verplicht gedragen moeten worden in wachtrijen, maar onze voorkeur gaat er naar uit deze in het hele park te dragen.

U hoeft niet te reserveren als u ons park komt bezoeken.

Wij hebben toestemming gekregen om onze horecagelegenheden in het park weer te openen. Het concept van de horeca verandert iets, namelijk een afhaalhoreca. Dit betekent dat er binnen niks genuttigd mag worden, maar wel buiten in het park.

Wij vragen onze bezoekers om:
• Een 1,5 meter afstand in de rij met elkaar te houden.
• Na het afhalen van de consumptie, er gelijk doorgelopen wordt.
• Na het consumeren van het eten en drinken, het afval gelijk in de afvalcontainers te gooien.

Wel gelden er een aantal regels in het park:
• Volg instructies van personeel op
• Houd 1,5 meter afstand
• Ontsmet handen regelmatig
• Sommige paden zijn eenrichtingsverkeer, let hiervoor op de borden
• Een aantal attracties blijven gesloten waarbij 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden (botsuato's, sky dive en nautic jet)
• Maki eiland blijft gesloten

Wij hopen dat iedereen zich aan de regels houdt!

Mochten onze bezoekers zich niet aan deze regels houden, dan kan er gehandhaafd worden.
Bezoekers hebben dan geen recht op teruggave van entreegelden.

Wij kijken al uit naar jullie bezoek!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Durch die Einführung von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, hoffen wir Ihre Sicherheit aber auch die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu garantieren. Erstens werden einige Attraktionen geschlossen bleiben (z.B. die Autoskooter). Außerdem ist der physische Kontakt mit den Tieren verboten, so die Affeninsel bleibt geschlossen. Sie dürfen jedoch unsere sanitären Einrichtungen benutzen.

Unsere Restaurants sind als Abholort geöffnet. Leider ist es nicht möglich, Ihre Bestellung drinnen zu konsumieren.

Wir verteilen auch Mundstücke, die in der Warteschlange getragen werden müssen, aber wir ziehen es vor, sie im ganzen Park zu tragen.

Das Konzept des Restaurants ändert etwas, nämlich eine Restauration zum Mitnehmen. Das bedeutet, dass drinnen nichts konsumiert werden kann, aber draußen im Park.

Wir fragen unsere Besucher:
- Halten Sie einen Abstand von 1,5 Metern in einer Reihe miteinander.
- Nachdem Sie den Konsum aufgenommen haben, gehen sie direkt durch.
- Nach dem Konsum der Speisen und Getränke, werfen Sie den Müll sofort in die Mülltonnen.

Im Park gibt es zusätzliche Regeln, bitte beachten Sie diese:
• Folgen Sie den Anweisungen des Personals auf
• Halten Sie einen Abstand von 1,5 Metern ein.
• Desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig
• Einige Wege sind Einbahnstraßen, also achten Sie auf die Zeichen.
• Die Affeninsel bleibt geschlossen
• Eine Anzahl von Attraktionen bleibt geschlossen, wobei wir die 1,5 Meter nicht garantieren können (autoscooter, nautic jet, sky dive)

Wenn Besuchers sich nicht an die Regeln halten, dann werden wir im Park erhalten. Dieses Besuchers haben dann keinen Anspruch auf eine Rückerstattung der Eintrittsgelder.